Welkom bij de Zin en Onzin van Jeugdzorg

Hét platform waar MET elkaar gesproken wordt over belangrijke thema’s in de jeugdzorg. Met respect en nieuwsgierigheid naar elkaar ontdekken we nieuwe inzichten en oplossingen. Doe jij ook mee?

Zonder wrijving geen glans

Vanuit verschillende posities, maar met dezelfde ambities hebben wij de handen in één geslagen. Met elkaar willen we een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de jeugdzorg. Door ervaringen en kennis te bundelen komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen. Deze delen we graag met anderen.

Clubhouse

Regelmatig organiseren we een Clubhouse-avond. Clubhouse is een mobile app, waar men met elkaar in gesprek kan komen, zonder elkaar te zien. Juist door het ontbreken van zicht, ontstaat er meer focus op het luisteren naar elkaar. Door het moderaten zorgen wij ervoor dat gesprekken respectvol en inhoudelijk verlopen. Zo ontstaat er een veilige gesprekscultuur. Graag tot ziens op Clubhouse!

Agenda

Wij ontmoeten graag anderen, die net zoals wij ook positief willen bijdragen aan de jeugdzorg. Hiervoor organiseren we zowel online als offline bijeenkomsten waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Bekijk welke activiteiten er de komende periode plaatsvinden.

Let’s meet

De wijze waarop we op Clubhouse in gesprek zijn met elkaar smaakt naar meer! We zien dat er behoefte is aan momenten waar men op een open, eerlijke en respectvolle manier met elkaar in gesprek kan om belangrijke thema’s te bespreken. Wij zijn een onafhankelijk platform, die tot stand is gekomen vanuit een samenwerking tussen individuen. Wij verbinden verschillende partijen, groepen en individuen met elkaar en organiseren de dialoog.

Verhalen in inkt

De jeugdzorg staat nooit stil. Dagelijks lezen we ontwikkelingen, plannen en (hernieuwd) beleid in de jeugdzorg. Dat een ieder dit verschillend ervaart, is een logisch gegeven. Onze blogs geven de verschillende perspectieven weer. Ook zijn hier de samenvattingen te lezen van de gesprekken, die we op Clubhouse met elkaar voeren.

Podcast-serie Roerende Zaken

In deze podcast-serie blikken we terug op bijzondere zaken in de jeugdbescherming. Zaken die in je hoofd zijn gaan zitten of misschien wel in je hart. Deze podcast wordt gepresenteerd door Claire Diets en Shantal Holwijn. De personen in de podcast spreken allemaal op persoonlijke titel. We respecteren de privacy van de mensen waarover wij spreken, door specifieke kenmerken achterwege te laten. Daarnaast is het goed om te weten dat dit het verhaal is van de persoon die hierover vertelt en hoe hij of zij dit heeft beleefd.

Het Team

Shantal Holwijn

Founder

Claire Diets

Founder

Caroline Quarles

Crew member

Krijn ten Hove

Crew member

Martijn Albas

Crew member

Wil jij ook bijdragen aan de jeugdzorg?

Wij komen graag in contact met anderen, die hetzelfde DNA en doelstellingen hebben als wij.