De Jeugdsprong – Update

Op dinsdag 18 januari waren Mini Schouten en Maaike van der Aar te gast om te spreken over de stand van zaken van het pamflet ‘De Jeugdsprong’. Deze Clubhouse-avond stond eigenlijk in december gepland, maar vanwege ziekte verplaatst naar januari. De Jeugdsprong is het overkoepelende plan van de FNV waarin aanbevelingen staan voor het oplossen van de problemen in de jeugdzorg. Jeugdzorg is breder dan alleen deze sector omdat het plan ook toeziet op de vele problemen in het onderwijs. Want een goede zorg voor de jeugd begint met goed onderwijs. – Krijn ten Hove

Maaike van der Aar is bestuurder bij de FNV van de sectie zorg, bedenker en pleitbezorger van de Jeugdsprong. Mini Schouten is een ervaren bestuurder in het onderwijsveld en vanuit die hoek ook betrokken in de denktank van de Jeugdsprong. Het was goed dat de uitzending begin december niet door kon gaan. Want in december en de eerste week van januari veranderde er veel: er kwam een nieuw regeerakkoord en een nieuw kabinet. Een regeerakkoord waarin gesproken wordt over een afname van de bijdragen van het rijk voor de jeugdzorg. De discussie gaat weer alleen over geld en de inhoud lijkt vergeten te worden.

Een goede zorg voor de kinderen en jeugdigen, en daarmee de toekomst van ons land, lijken niet belangrijk te zijn voor het huidige kabinet. In de toelichting op de huidige stand van zaken werd dat door Maaike en Mini nog eens bevestigd. “Het is niet voor niets dat de werknemers van tafel zijn gelopen bij de gesprekken over de verander agenda voor de jeugdzorg”, aldus Maaike. Inmiddels is ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestopt met de gesprekken. “Jammer dat ons vertrek omdat we over de inhoud wilden spreken niet in de media kwam en het vertrek van de VNG wel, terwijl bij hun geld de belangrijkste motivatie is.” De discussie blijft daarmee alleen maar om geld draaien terwijl de inhoud bepalend is voor de hoeveelheid geld wat nodig is.

“De belangen van de organisaties en bestuurders zijn groter dan de belangen van de kinderen, daardoor hebben we 7 jaar verloren omdat de transitie nooit is uitgevoerd”, aldus Mini. De instanties in de jeugdzorg hebben de decentralisatie nooit geaccepteerd en hun bedrijfsvoering daar ook nooit op aangepast. De discussie blijft gaan om geld en wordt teveel gevoerd over de mensen en te weinig met de mensen om wie het gaat. “Het moeten niet alleen de organisaties en bestuurders zijn die met elkaar spreken en het beleid bepalen maar de mensen met de voeten in de klei. Er zijn teveel mensen die nooit met elkaar spreken”, aldus Maaike. Ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen en medewerkers moeten vanaf nu aan de tafel waar de besluiten worden genomen, niet alleen in het voortraject op inspraakavonden. Die informatie wordt eerst gefilterd, vervolgens gesteriliseerd en uiteindelijk komt die gepasteuriseerd op tafel bij de beslissers. De echte inhoud is dan vaak uit beeld.

De jeugdzorg is toe aan een Gretha Thunberg, iemand die echt de taal van de cliënten en werkvloer spreekt. Die cliënten en professionals kan samenbrengen en verenigen. Die duidelijk kan maken wat er mis is en de maatschappij kan opschudden. Want wat deze avond duidelijk maakt is dat “de veranderingen die nodig zijn vooralsnog niet te verwachten zijn vanuit de werkgevers, de gemeenten en de regering in Den Haag”, was de treurige conclusie van Maaike.

Voor haar is het dan ook tijd om op te roepen, op te gaan staan tegen deze partijen, kenbaar te maken dat het anders moet. “Het is nu aan de kinderen, ouders en professionals om op te staan. Zij zijn de sector en niet de bestuurders en de gemeenten. Op 15 maart staan we op tijdens een landelijke demonstratie in Den Haag. Om hiermee een alleszeggende en finale boodschap af te geven aan de regering, gemeenten en bestuurders: “Het moet inhoudelijk anders!”

Lees hier meer over De Jeugdsprong.

Geef een reactie