Help! Hoe overleef ik de jeugdbescherming?!

Het is een populaire boekenreeks, waar zelfs (school)agenda´s van gemaakt zijn, in de periode dat die nog gebruikt werden. Titels als ‘Hoe overleef ik mijn ouders’, ‘Hoe overleef ik mijn huiswerk’ en ‘hoe overleef ik als ouder mijn pubers’ waren populaire onderwerpen voor o.a. ook veel voorlichtingsavonden op school. Je kan ze vergelijken als de boeken voor ‘Dummies’. Informatief met veel handvatten voor de mensen die ze zoeken. – Krijn ten Hove

Gisterenavond was er zo’n avond op Clubhouse: Hoe overleef ik de jeugdbescherming?!… Het werd een boeiende avond met Muriel Fukkink en Martijn Alblas, die de nodige tips meegaven. Voor zowel ouders als voor de medewerkers in de jeugdzorgketen. We hebben de belangrijkste tips even op een rijtje gezet:

Hoe overleef je de jeugdbescherming?!:

–  Maak gebruik van vertrouwenspersonen en ervaringsdeskundigen
–  Stel vragen en vraag formele reactie
–  Blijf bij de inhoud en probeer emoties uit te schakelen
–  Ken je rechten en plichten
–  Maak je bronnen bekend als je iets stelt

Hoe overleef je de ouders?!:

–  Kijk vanuit het cliëntenperspectief
–  Ken de wet- en regelgeving, richtlijnen en leef deze na
–  Bewaar niet de lieve vrede maar spreek je duidelijk uit
–  Erken problemen
–  Zie ouders niet als strijdend
–  Er wordt te weinig over de inhoud gesproken en teveel gesproken op betrekkingsniveau
–  Stel doelen vast en werk hier zichtbaar aan
–  Werk samen
–  Wees weerbaar en stel je ook kwetsbaar op, verschuil je niet achter regels
–  Wees bewust: Je zit in het persoonlijke leven van de client

Na anderhalf uur waren er nog zoveel onbeantwoorde vragen dat we direct na afloop besloten hebben een vervolg aan deze avond te geven en wel op 24 maart. Dan zijn beiden nog een keer aanwezig op Clubhouse.

Aantrekken en afstoten

Maar er is ook een unieke band tussen Muriel en Martijn. Twee uitersten die elkaar toch telkens weer weten te vinden. Karakters waar soms wrijving tussen zit, maar elkaar altijd weer weten te vinden. Op de inhoud want daar gaat het om. Een mooi voorbeeld dat de stereotypen, die er zijn over strijdende ouders of de niet-over-inhoud sprekende jeugdzorgwerkers, onjuist zijn. Want als je bij de inhoud blijft en daar open en transparant in bent, erkent wat elkaars rechten en plichten zijn, die naleeft en ook beseft, zeker als jeugdzorgwerker, dat je ingrijpt in het persoonlijke leven van de client dan kun je elkaar zeker vinden, in het belang van het kind.

Hoe dat werkt tussen Muriel en Martijn, maar ook hoe het schuurt en ze elkaar dan toch weer op inhoud weten te vinden ga ik binnenkort het gesprek over aan met ze. In een blog zal ik weergeven hoe ze elkaar aantrekken, afstoten en toch weer aantrekken. Wat ze van elkaar geleerd hebben over de positie van de ander. Er is genoeg om van ze te leren. Genoeg wat past in de opzet van de Clubhouse ‘Zin en Onzin van Jeugdzorg’. Vandaar ook dat we dit onderwerp ook op een andere manier gaan uitdiepen voor onze volgers.

Geef een reactie