Burgervoogd

Op 10 februari stond de uitzending van clubhouse Zin en Onzin van Jeugdzorg volledig in het teken van het begrip Burgervoogd. Te gast waren Jenny Wijntje, Mirjam Brugman (allebei burgervoogd) en Mariska van der Steege, die ons informeerden over het begrip burgervoogd. – Krijn ten Hove

Wat is een burgervoogd en waarom is het zo onbekend?
Bij 12.000 kinderen hebben de ouders geen gezag meer. De voogdij gaat dan over naar de Gecertificeerde Instelling of naar de voogd natuurlijke persoon, de officiële benaming voor wat in normale spreektaal een burgervoogd genoemd wordt. Het besluit om de voogdij ergens onder te brengen gaat altijd via de rechter. De Raad voor de Kinderbescherming doet eerst onderzoek. De burgervoogd heeft dezelfde taken als ouders en de Gecertificeerde Instelling. In principe kan iedereen burgervoogd worden.

Drempels voor burgervoogden kunnen zijn de kosten of het risico op de kosten. Uiteraard speelt ook de rol van de biologische ouders speelt mee in de afweging of iemand burgervoogd wil worden. Zodra je voogd bent ligt namelijk alle verantwoordelijkheid bij jou en neem je ook alle beslissingen voor het kind. Het is niet noodzakelijk dat het kind waar je voogd over bent ook bij jou woont.

Het grote voordeel voor het kind is dat het een vast persoon heeft als voogd. Terwijl, als de Gecertificeerde Instelling de voogdij heeft, de voogd vervangen kan worden. De burgervogd kan uit het netwerk komen en daardoor ook dichterbij het netwerk blijven. Er kunnen meer en betere lange termijn relaties neergelegd worden. Het is dichterbij!

Wat opvalt is, afgaande op de toelichting van Mariska dat er nog veel zaken, vooral juridisch en financieel, beter geregeld kunnen worden. Uit hun ervaringen blijkt dat het zowel voor het kind als voogd verrijkend is. Kinderen kunnen zelf ook mensen voordragen. Graag zelfs. Veel kinderen vinden het jammer dat ze niet eerder van het bestaan wisten. 

Het is nog te onbekend. Er moet nog te vaak te veel worden uitgelegd. Terwijl ook de jeugdbeschermers het als een belangrijke mogelijkheid zien om de voogdij dichterbij en binnen het netwerk van een jongere onder te brengen.

Voor mij in ieder geval weer een eye-opener van iets waar ik het bestaan nog niet van kende!

Wil je meer weten over burgervoogdij? Bezoek dan de website www.burgervoogd.nl

Geef een reactie