Zonder wrijving geen glans

Vanuit verschillende posities, maar met dezelfde ambities hebben wij de handen in één geslagen. Met elkaar willen we een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de jeugdzorg. Door ervaringen en kennis te bundelen komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen. Deze delen we graag met anderen.

Ons DNA

Twee monologen maken geen dialoog

We worden in de jeugdzorg dagelijks geconfronteerd met het spanningsveld van verschillende belangen. We willen recht doen aan alle betrokkenen in de jeugdzorg door de kracht van tegenstrijdigheden te benutten. Wanneer we de ander veroordelen, stopt het leren. Leren is één van de fundamenten in ons leven. Leren is levenslang en daar hebben we de ander bij nodig. Verandering teweegbrengen is nog nooit iemand alleen gelukt. We hebben elkaar nodig. Wij staan voor de dialoog en verbinden ons graag met anderen, die zich hierin kunnen vinden.

Het onmogelijke mogelijk maken

De grootse uitdaging binnen Jeugdzorg is het effectief en inclusief kunnen omgaan met dilemma’s, spanningsvelden en tegenstrijdigheden. Wij van Zin en Onzin gaan deze uitdaging aan! We zijn van tegenstanders naar onverwachte bondgenoten gegaan en vinden elkaar in het streven om bij te dragen aan een kwalitatief betere jeugdzorg. We staan voor teamwork. We gaan bouwen aan een solide fundament, waarbij team effort en toegewijde samenwerking het vermogen biedt om dit met elkaar te realiseren.

Wederzijds respect en investering

We investeren in elkaar en zijn nieuwsgierig naar wat de ander roert, zodat we op de best mogelijke manier met elkaar omgaan. We vullen elkaar aan, helpen elkaar en leren van elkaar. Binnen ons team worden de diversiteit en tegenstrijdigheden als grootste kracht gezien. Hierdoor zijn we complementair aan elkaar. Iedereen wordt vanuit zijn eigenheid gewaardeerd en gestimuleerd, wat voor meer wederzijds respect en toewijding zorgt.
Onze unieke samenstelling is hier het voorbeeld van.

Bouwen aan vertrouwen

Wat we doen is precies wat in ons menselijk DNA zit. We praten met elkaar, luisteren naar elkaar en hebben vertrouwen. Simpel gezegd, maar in de praktijk een grote uitdaging. Maar zonder wrijving geen glans. Vanuit vertrouwen in elkaar en met het grotere doel voor ogen (kwaliteit van jeugdzorg) bouwen we aan een veilige werkomgeving. Daarbij is een handreiking naar de ander een must. Wij reiken jou ook de hand. Neem je deze aan?!

Oprichters van De Zin en Onzin van Jeugdzorg

Shantal Holwijn

| Kort over jezelf:
Ik ben geboren in Paramaribo en getogen in Utrecht. Ik kom uit een dynamisch gezin met vijf kinderen, die opgevoed zijn door een alleenstaande moeder. Ik kom uit een ‘wij-cultuur’, waarbij iedereen zorg draagt voor elkaar: ‘It takes a village to raise a child.’ 

 | Waarom ben jij betrokken bij de jeugdzorg?
Als jonge moeder heb ik gemerkt hoe normerend en wit de westerse hulpverlening is. Daarnaast was diversiteit ook ver te zoeken. Vanuit een sterke overtuiging om een andere manier van werken en denken te introduceren heb ik gekozen voor de (jeugd)hulpverlening.
 
| Waar maak jij je hard voor en wat hoop je te bereiken?
Gedurende mijn werkervaring in de jeugdzorg heb ik gemerkt dat waar vertrouwen ontbreekt, elke poging om tot de inhoud te komen gedoemd is te mislukken. Omdat ik een groot geloof heb in het goede van de mens, vormt dit mijn inspiratie om de vreemde/boze ander te gaan ontmoeten als mens. Om een handreiking te doen in de hoop om oude denkwijzen en zinloze patronen te doorbreken, waardoor men gaat inzien dat vertrouwen de enige manier is om tot positieve verandering en samenwerking te komen. 
 
| Wat betekent De Zin en Onzin van Jeugdzorg voor jou en wat kan het betekenen voor anderen?
De Zin en Onzin van Jeugdzorg is een concept wat tegen de intuïtie van vele kritische ouders en professionals in lijkt te gaan; verbinding leggen met de (tegenstrijdige) ander. Ik geloof echter dat om vooruit te komen, de bereidheid nodig is om vertrouwen te hebben. Mijn bijdrage aan De Zin en Onzin van Jeugdzorg is hetzelfde als dat ik in relatie tot de ander altijd doe, namelijk bouwen aan vertrouwen. 

Claire Diets

| Kort over jezelf:
Met twee Indische ouders en drie grote zussen heb ik een fijne en veilige jeugd gekend op de Veluwe. Inmiddels ben ik al jaren woonachtig in het mooie Twente samen met mijn man en kinderen.

 | Waarom ben jij betrokken bij de jeugdzorg?
De moeilijkheden van een ander hebben mij van jongs af aan geboeid en altijd heb ik de behoefte gevoeld om hierin wat te kunnen betekenen. Tijdens mijn studie ontdekte ik de ‘wereld van jeugdbescherming’. Een ver-van-mijn-bed-show, waar ik me juist tot aangetrokken voelde. Ik wist dus al vrij snel….ik word jeugdbeschermer!
 
| Waar maak jij je hard voor en wat hoop je te bereiken?
Ondanks dat ik niet meer werkzaam ben als jeugdbeschermer, wil ik me blijven inzetten voor deze bijzondere, maar mooie ‘tak van sport’, waarbij bevlogenheid en onvermoeibare inzet nodig zijn om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Jeugdbescherming is onmisbaar in de samenleving en daar lever ik graag een positieve bijdrage aan. Zij het vanuit een andere rol, maar de betrokkenheid is er niet minder om. Ik zet mij in om de dialoog tussen verschillende betrokkenen te laten ontstaan, waarbij respect en openheid de ankers vormen. Dit zie ik als basis voor een betere samenwerking en verbetering van de kwaliteit in de jeugdzorg.  
 
| Wat betekent De Zin en Onzin van Jeugdzorg voor jou en wat kan het betekenen voor anderen?
Met de Zin en Onzin van Jeugdzorg kunnen we alle activiteiten die bijdragen aan verbinding en dialoog bundelen op één platform. Ik hoop dat we hiermee een steeds groter bereik krijgen om respectvolle communicatie de jeugdzorg in te brengen en de juiste mensen met elkaar te verbinden.